سرور مجازی ایران

خرید سرور مجازی ایران پهنای باند نامحدود برج میلاد VPS خدماتی است با امکانات سخت‌افزاری اختصاصی و قابل گسترش بر روی مجموعه‌ای از سرورهای پرتوان که امکان گسترش منابع سخت‌افزاری را برای مشترک فراهم نموده و همچنین با بهره‌گیری از کنترل پانل امکان مدیریت سرور را از راه دور تامین می‌نماید.سرور خصوصی مجازی (Virtual Private Server) بیشتر امکانات یک سرور واقعی را داراست اما حدود سخت افزاری آن بوسیله نرم افزارهای مخصوص به صورت مجازی تعیین شده است.

سرور مجازی ایران

IR-SSD-M1

IR-SSD-1G

IR-SSD-2G

IR-SSD-4G

IR-SSD-6G

IR-SSD-8G

RAM 512MB 1GB 2GB 4GB 6GB 8GB
CPU

1Core

2Core

2Core

3Core

4Core

4Core

SSD

10GB 20GB 35GB 60GB 70GB 80GB

BW

100GB نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود

OS

Linux

MikroTik

Linux

Windows

Linux

Windows

Linux

Windows

Linux

Windows

Linux

Windows

Virtualizor

ESXi-6 ESXI-6 ESXi-6 ESXi-6 ESXi-6 ESXi-6

Firewall

Port

1Gb/s 1Gb/s 1Gb/s 1Gb/s 1Gb/s 1Gb/s

Support

Panel

vSphere Client vSphere Client vSphere Client vSphere Client vSphere Client vSphere Client

IRAN-DC

برج میلاد برج میلاد برج میلاد برج میلاد برج میلاد برج میلاد

Price

39,000

ماهیانه - تومان

49,000

ماهیانه - تومان

75,000

ماهیانه - تومان

139,000

ماهیانه - تومان

189,000

ماهیانه - تومان

235,000

ماهیانه - تومان

IR-hybrid-M1

IR-hybrid-1G

IR-hybrid-2G

IR-hybrid-4G

IR-hybrid-6G

IR-hybrid-8G

RAM 512MB 1GB 2GB 4GB 6GB 8GB
CPU

1Core

2Core

2Core

3Core

4Core

4Core

hybrid

5GB SSD

10GB HDD +

10GB SSD

20GB HDD +

20GB SSD

40GB HDD +

30GB SSD

60GB HDD +

40GB SSD

80GB HDD +

50GB SSD

100GB HDD +

BW

100GB نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود

OS

Linux

MikroTik

Linux

Windows

Linux

Windows

Linux

Windows

Linux

Windows

Linux

Windows

Virtualizor

ESXi-6 ESXI-6 ESXi-6 ESXi-6 ESXi-6 ESXi-6

Firewall

Port

1Gb/s 1Gb/s 1Gb/s 1Gb/s 1Gb/s 1Gb/s

Support

Panel

vSphere Client vSphere Client vSphere Client vSphere Client vSphere Client vSphere Client

IRAN-DC

برج میلاد برج میلاد برج میلاد برج میلاد برج میلاد برج میلاد

Price

39,000

ماهیانه - تومان

49,000

ماهیانه - تومان

75,000

ماهیانه - تومان

139,000

ماهیانه - تومان

189,000

ماهیانه - تومان

235,000

ماهیانه - تومانIR-ENT-M1

IR-ENT-1G

IR-ENT-2G

IR-ENT-4G

IR-ENT-6G

IR-ENT-8G

RAM 512MB 1GB 2GB 4GB 6GB 8GB
CPU

1Core

2Core

2Core

3Core

4Core

4Core

H.D.D

25GB 50GB 100GB 150GB 170GB 200GB

BW

100GB نامحدود  نامحدود  نامحدود  نامحدود  نامحدود 

OS

Linux

MikroTik

Linux

Windows

Linux

Windows

Linux

Windows

Linux

Windows

Linux

Windows

Virtualizor

ESXi-6 ESXI-6 ESXi-6 ESXi-6 ESXi-6 ESXi-6

Firewall

Port

1Gb/s 1Gb/s 1Gb/s 1Gb/s 1Gb/s 1Gb/s

Support

Panel

vSphere Client vSphere Client vSphere Client vSphere Client vSphere Client vSphere Client

IRAN-DC

برج میلاد برج میلاد برج میلاد برج میلاد برج میلاد برج میلاد

Price

39,000

ماهیانه - تومان

49,000

ماهیانه - تومان

75,000

ماهیانه - تومان

139,000

ماهیانه - تومان

189,000

ماهیانه - تومان

235,000

ماهیانه - تومان


میزبانی وب  یا وب هاستینگ    Web Hosting  به مفهوم فراهم ساختن فضایی است که کاربر می‌تواند فایل‌های وب‌گاه خود را در آن قرار دهد. وبگاه‌ها از مجموعه‌ای از فایلهای مختلف مانند تصاویر، متون و فایلهای برنامه‌نویسی شده به زبانهای مختلف و سایر اسناد مربوطه تشکیل می‌شود که به منظوری خاص به شکلی با هم مرتبط شده‌اند. هر شخصی که نرم‌افزارهای لازم و دسترسی به این فایلها را داشته باشد امکان بازدید از این سایت را دارد. حال برای اینکه همه مردم امکان دسترسی به فایلها را داشته باشند نیاز است تا فایلها در کامپیوتری قرار گیرند که همواره به اینترنت پرسرعت متصل است به این کامپیوترها «سرویس دهنده» یا «سرور» می‌گویند.
DE-Host-1

DE-Host-2

DE-Host-3

DE-Host-4

DE-Host-5

DE-Host-6

Storage 50MB 100MB 200MB 500MB 1000MB 2000MB
BW

25GB

50GB

100GB

200GB

300GB

500GB

Domain

1 1 1 1 1 2

Email

نامحدود  نامحدود  نامحدود  نامحدود  نامحدود  نامحدود 

Database

نامحدود  نامحدود  نامحدود  نامحدود  نامحدود  نامحدود 

Domain Parking

نامحدود  نامحدود  نامحدود  نامحدود  نامحدود  نامحدود 

FTP

PHP

5.6

7.1

7.2

5.6

7.1

7.2

5.6

7.1

7.2

5.6

7.1

7.2

5.6

7.1

7.2

5.6

7.1

7.2

Web Panel

Cpanel Cpanel Cpanel Cpanel Cpanel Cpanel
MaySQL Version 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7

Germany-DC

Hetzner Hetzner Hetzner Hetzner Hetzner Hetzner

Price

29,000

سالیانه - تومان

69,000

سالیانه - تومان

109,000

سالیانه - تومان

169,000

سالیانه - تومان

199,000

سالیانه - تومان

319,000

سالیانه - تومان

OVC 1 OVC 2
OVC 3 OVC 4 OVC 5 OVC 6
کاربر همزمان 20 کاربر 45 کاربر 65 کاربر 110 کاربر 220 کاربر 450 کاربر
هارد دیسک 20GB 30GB 40GB 80GB 100GB 150GB
ترافیک نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود
پورت شبکه 1Gb/s 1Gb/s 1Gb/s 1Gb/s 1Gb/s 1Gb/s
محل سرور آسیاتک آسیاتک آسیاتک آسیاتک آسیاتک آسیاتک
زمان تحویل 1 روز 1 روز 1 روز 1 روز 1 تا 3 روز 1 تا 3 روز
نرم افزار Adobe Connect
هزینه نصب رایگان رایگان رایگان رایگان رایگان رایگان

قیمت

75,000

ماهیانه - تومان

139,000

ماهیانه - تومان

249,000

ماهیانه - تومان

449,000

ماهیانه - تومان

549,000

ماهیانه - تومان

699,000

ماهیانه - تومان


SSL COMODO GeoTrust Thawte GoGetSSL RapidSSL CERTUM
Brands
رمزگذاری تا 2048bit 2048bit 256bit 256bit 256bit 256bit
قابل صدور برای دامنه IR
Google SEO
Free Reissues

Free unlimited server licensing

Alternative Validation methods Email / DNS CNAME / HTTP Hash
Available hash algorithm RSA and ECC

Mobile Friendly

نصب بر هاست فایرسرور رایگان رایگان رایگان رایگان رایگان رایگان

قیمت

شروع قیمت

سالیانه - 8 دلار

شروع قیمت

سالیانه - 10 دلار

شروع قیمت

سالیانه - 40 دلار

شروع قیمت

سالیانه - 6 دلار

شروع قیمت

سالیانه - 50 دلار

شروع قیمت

سالیانه - دلار


میزبانی وب  یا وب هاستینگ    Web Hosting  به مفهوم فراهم ساختن فضایی است که کاربر می‌تواند فایل‌های وب‌گاه خود را در آن قرار دهد. وبگاه‌ها از مجموعه‌ای از فایلهای مختلف مانند تصاویر، متون و فایلهای برنامه‌نویسی شده به زبانهای مختلف و سایر اسناد مربوطه تشکیل می‌شود که به منظوری خاص به شکلی با هم مرتبط شده‌اند. هر شخصی که نرم‌افزارهای لازم و دسترسی به این فایلها را داشته باشد امکان بازدید از این سایت را دارد. حال برای اینکه همه مردم امکان دسترسی به فایلها را داشته باشند نیاز است تا فایلها در کامپیوتری قرار گیرند که همواره به اینترنت پرسرعت متصل است به این کامپیوترها «سرویس دهنده» یا «سرور» می‌گویند.
IR-PRO1

IR-PRO2

IR-PRO3

IR-PRO4

IR-PRO5

IR-PRO6

Storage 100MB 200MB 500MB 1000MB 5000MB 10000MB
BW

20GB

30GB

50GB

100GB

200GB

300GB

Domain

1 1 1 1 2 5

Email

نامحدود  نامحدود  نامحدود  نامحدود  نامحدود  نامحدود 

Database

نامحدود  نامحدود  نامحدود  نامحدود  نامحدود  نامحدود 

Domain Parking

نامحدود  نامحدود  نامحدود  نامحدود  نامحدود  نامحدود 

FTP

PHP

5.6

7.1

7.2

5.6

7.1

7.2

5.6

7.1

7.2

5.6

7.1

7.2

5.6

7.1

7.2

5.6

7.1

7.2

OS

CloudLinux CloudLinux CloudLinux CloudLinux CloudLinux CloudLinux

Web Panel

Cpanel Cpanel Cpanel Cpanel Cpanel Cpanel

Web Server

litespeed litespeed litespeed litespeed litespeed litespeed
eXploit Scanner CXS CXS CXS CXS CXS CXS

®Node.js

OK OK OK OK OK OK
MaySQL Version 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7

IRAN-DC

Price

69,000

سالیانه - تومان

119,000

سالیانه - تومان

189,000

سالیانه - تومان

229,000

سالیانه - تومان

399,000

سالیانه - تومان

699,000

سالیانه - تومان