مجازی سازی در تبریز

مجازی سازی در تبریز با فایرسرور

استفاده از تکنولوژی های مجازی سازی (virtualization)، مزایای بسیاری از جمله کاهش هزینه ها، کاهش فضای فیزیکی مورد نیاز برای مرکز داده و Server Farm، استفاده بهینه از منابع موجود، انعطاف پذیری بسیار بالا و در بسیاری از مواقع، افزایش کیفیت ارائه سرویس می گردد. مزایای بی چون و چرای این تکنولوژی ها موجب شده است که امروزه اکثر سازمانها، به استفاده از تکنولوژی های مجازی ، روی آورده اند.

مجموعه فایرسرور، تا کنون پروژه های بسیار زیادی در سازمانهای دولتی و خصوصی مختلف در زمینه مشاوره، طراحی، پیاده سازی، پشتیبانی ،بهینه سازی و آموزش زیرساخت مجازی انجام داده است. مجموعه فایرسرور با بهره گیری از ۲ کارشناس ارشد Certified در حوزه مجازی سازی، این آمادکی را دارد که با استفاده از تجربیات جند ساله خود ، در کنار سازمان شما باشد. مزیت چشم گیر فایرسرور در مقایسه با رقبا، علاوه بر کارشناسان زبده در حوزه مجازی سازی، آن است که این شرکت، می تواند از تحربه و توان بالای خود در حوزه های مرتبطی مانند ذخیره سازی، سرور، شبکه و امنیت استفاده کند و یک راهکار یکپارچه به سازمان شما ارائه نماید.

خدمات قابل ارائه در حوزه مجازی سازی، شامل موارد زیر است:

  • شناخت، تحلیل و آنالیز شرایط موجود و انجام محاسبات تحلیلی لازم جهت مهاجرت به محیط های مجازی
  • طراحی زیرساخت مجازی مبتنی بر راهکارهای شرکت Vmware و نیز راهکار های متن باز بر اساس مدل Service Oriented Datacenter
  • اجرای پروژه های مجازی سازی شامل زیرساخت کلاستر Vmware با استفاده از تکنولوژی های پیش رفته HA,FT,DRS,Vmotion
  • مهاجرت از محیط فیزیکی یا مجازی کنونی به محیط مجازی با حداقل ایجاد اختلال برای سرویس های در حال ارائه
  • ارائه راهکار های Disaster Recovery با استفاده از امکانات Vmware SRM
  • ارائه راهکار های بهینه پشتیبان گیری از محیط های مجازی
  • ارائه راهکارهای بهینه مانیتورینگ زیرساخت مجازی
  • ارائه راهکار های Consolidation