سرور اختصاصی انگلیس redstation

سرور اختصاصی انگلیس redstation دارای ۸ دیتاسنتر در انگلستان می باشد. به با شبکه های فیبر نوری اختصاصی متصل بهم هستند و داری اپ تایم بسیار بالا انعطاف پذیری بالا بر روی محیط ابری  با استفاده از تکنولوژی هایی مانند  metal cloud و public cloud و hybrid cloud mix و با استفاده از اتصالات MPLS به شبکه جهانی متصل هستند. سرورهای بسیار قدرتمند با قایبلیت پردازش های موازی و برنامه های کاربردی وب تحویل از مشخصه های دیتاسنتر redstation انگلستان می باشد.

E5 Special-1 E5 Special-2 E3-1 E3-2 E5-1 E5-2 E7-1
نوع سرور سرور اختصاصی انگلیس سرور اختصاصی انگلیس سرور اختصاصی انگلیس سرور اختصاصی انگلیس سرور اختصاصی انگلیس سرور اختصاصی انگلیس سرور اختصاصی انگلیس
رم ۶۴GB ۶۴GB ۶۴GB ۶۴GB ۱۲۸GB ۱۲۸GB ۵۱۲GB
پردازنده Xeon E5-2430 Xeon E5-2430 Xeon E3-1270v6 Xeon E3-1270v6 ۲x Xeon E5-2630 v4

(۲۰ Core, 3.1 Ghz)

۲x Xeon E5-2630 v4

(۲۰ Core, 3.1 Ghz)

۴x Xeon E7-4830v4

(۵۶ Cores, 2.00 Ghz, 35Mb Cache)

)فضای هارد (گیگابایت ۲x 2TB SATA/SAS ۴x 2TB SATA/SAS ۴x 250GB SSD

or

۴x 2TB H.D.D

۴x 500GB SSD

or

۴x 4TB H.D.d

۲x 250GB SSD

or

۲x 2TB H.D.D

۴x2TB H.D.D ۱۲x 500GB SSD
ترافیک ماهانه نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود
سیستم عامل دلخواه دلخواه دلخواه دلخواه دلخواه دلخواه دلخواه
پورت ۱Gbps/300Mbps ۱Gbps/300Mbps ۱Gbps/300Mbps ۱Gbps/300Mbps ۱Gbps/300Mbps ۱Gbps/300Mbps ۱Gbps/300Mbps
پشتیبانی اختیاری اختیاری اختیاری اختیاری اختیاری اختیاری اختیاری
کنترل پنل بله بله بله بله بله بله بله
محل دیتا سنتر انگلیس -redstation انگلیس -redstation انگلیس -redstation انگلیس -redstation انگلیس -redstation انگلیس -redstation انگلیس -redstation
هزینه ستاپ ۵۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰
هزینه ماهیانه ۶۵۰,۰۰۰

ماهیانه – تومان

۸۳۰,۰۰۰

ماهیانه – تومان

۱,۱۰۰,۰۰۰

ماهیانه – تومان

۱,۳۹۰,۰۰۰

ماهیانه – تومان

۲,۵۰۰,۰۰۰

ماهیانه – تومان

۲,۶۵۰,۰۰۰

ماهیانه – تومان

۱۲,۵۰۰,۰۰۰

ماهیانه – تومان