سخت افزار با کیفیت بالا در برابر قیمت مناسب! سرورهای ابری ما در مراکز داده دیتاسنتر هتزنر آلمان هستند و با توجه به اینکه در سرور های مجموعه کلاود از پردازنده های Xeon , Skylake و حافظه های NVMe استفاده می شود کیفیت بسیار بالایی برای پردازش های سنگین خواهند داشت.

FCX11

FCX21

FCX31

FCX41

FCX51

RAM ۲GB ۴GB ۸GB ۱۶GB ۳۲GB
CPU

۱vCPU

۲vCPU

۲vCPU

۴vCPU

۸vCPU

NVMe

۲۰GB ۴۰GB ۸۰GB ۱۶۰GB ۲۴۰GB

BW

۲۰TB ۲۰TB ۲۰TB ۲۰TB ۲۰TB

OS

Linux

Windows

Linux
Windows
Linux
Windows
Linux
Windows
Linux
Windows

Virtualizor

QEMU QEMU QEMU QEMU QEMU

Firewall

Port

۱Gb/s ۱Gb/s ۱Gb/s ۱Gb/s ۱Gb/s

Support

Panel

OpenStack OpenStack OpenStack OpenStack OpenStack

Germany Finland

DC

Hetzner Hetzner Hetzner Hetzner Hetzner

Price

۸۵,۰۰۰

تومان – ماهیانه

۱۲۵,۰۰۰

تومان – ماهیانه

۲۴۵,۰۰۰

تومان – ماهیانه

۳۴۵,۰۰۰

تومان – ماهیانه

۶۳۵,۰۰۰

تومان – ماهیانه