سرور مجازی آلمان

سرورهای مجازی (VPS) ‌فایرسرور ضمن در اختیار قراردادن منابع اختصاصی، سطح بالاتری از عملکرد و امنیت را برای وب‌سایت‌ها فراهم می‌کنند. این سرورها برای سایت‌های پربازدید و یا سایت‌هایی که میزان بالایی از منابع را مصرف می‌کنند و یا نیازمند تنظیماتی خارج از استانداردهای سرویس‌های اشتراکی هستند، بهترین انتخاب است.

نام سرور
 • CPU
 • RAM
 • HDD
 • پورت
 • دیتاسنتر
 

DE-NVMe-١GB

۷۵۰,۰۰۰ ریال / ماهیانه
 • CPU

  ۱vCore(s)

 • RAM

  ١GB (DDR٤)

 • HDD

  ٢٠GB | NVMe

 • پورت

  ١GBit/s | Unlimited

 • دیتاسنتر

  هتزنر / آلمان

DE-NVMe-٢GB

۹۵۰,۰۰۰ ریال / ماهیانه
 • CPU

  ٢vCore(s)

 • RAM

  ٢GB (DDR٤)

 • HDD

  ۵۰GB | NVMe

 • پورت

  ١GBit/s | Unlimited

 • دیتاسنتر

  هتزنر / آلمان

DE-NVMe-٤GB

۱,۴۵۰,۰۰۰ ریال / ماهیانه
 • CPU

  ٣vCore(s)

 • RAM

  ٤GB (DDR٤)

 • HDD

  ۷٠GB | NVMe

 • پورت

  ١GBit/s | Unlimited

 • دیتاسنتر

  هتزنر / آلمان

DE-NVMe-٦GB

۲,۰۵۰,۰۰۰ ریال / ماهیانه
 • CPU

  ٤vCore(s)

 • RAM

  ٦GB (DDR٤)

 • HDD

  ۱۰۰GB | NVMe

 • پورت

  ١GBit/s | Unlimited

 • دیتاسنتر

  هتزنر / آلمان

DE-NVMe-٨GB

۲,۶۵۰,۰۰۰ ریال / ماهیانه
 • CPU

  ٤vCore(s)

 • RAM

  ٨GB (DDR٤)

 • HDD

  ۱۵۰GB | NVMe

 • پورت

  ١GBit/s | Unlimited

 • دیتاسنتر

  هتزنر / آلمان

ورود / ثبت نام