سرور مجازی آلمان

سرورهای مجازی (VPS) ‌فایرسرور ضمن در اختیار قراردادن منابع اختصاصی، سطح بالاتری از عملکرد و امنیت را برای وب‌سایت‌ها فراهم می‌کنند. این سرورها برای سایت‌های پربازدید و یا سایت‌هایی که میزان بالایی از منابع را مصرف می‌کنند و یا نیازمند تنظیماتی خارج از استانداردهای سرویس‌های اشتراکی هستند، بهترین انتخاب است.

نام سرور
 • CPU

  CPU
 • RAM

  RAM
 • HDD

  HDD
 • پورت

  پورت
 • دیتاسنتر

  دیتاسنتر

DE-NVMe-١GB

١,٢٥٠,٠٠٠ ریال / ماهیانه
 • CPU

  ۱vCore(s)

 • RAM

  ١GB (DDR٤)

 • HDD

  ٢٠GB | NVMe
 • پورت

  ١GBit/s | Unlimited
 • دیتاسنتر

  هتزنر / آلمان

DE-NVMe-٢GB

١,٦٥٠,٠٠٠ ریال / ماهیانه
 • CPU

  ٢vCore(s)

 • RAM

  ٢GB (DDR٤)

 • HDD

  ۵۰GB | NVMe
 • پورت

  ١GBit/s | Unlimited
 • دیتاسنتر

  هتزنر / آلمان

DE-NVMe-٤GB

٢,٢٢٥,٠٠٠ ریال / ماهیانه
 • CPU

  ٣vCore(s)

 • RAM

  ٤GB (DDR٤)

 • HDD

  ۷٠GB | NVMe
 • پورت

  ١GBit/s | Unlimited
 • دیتاسنتر

  هتزنر / آلمان

DE-NVMe-٦GB

٢,٧٥٠,٠٠٠ ریال / ماهیانه
 • CPU

  ٤vCore(s)

 • RAM

  ٦GB (DDR٤)

 • HDD

  ۱۰۰GB | NVMe
 • پورت

  ١GBit/s | Unlimited
 • دیتاسنتر

  هتزنر / آلمان

DE-NVMe-٨GB

٣,٧٥٠,٠٠٠ ریال / ماهیانه
 • CPU

  ٤vCore(s)

 • RAM

  ٨GB (DDR٤)

 • HDD

  ۱۵۰GB | NVMe
 • پورت

  ١GBit/s | Unlimited
 • دیتاسنتر

  هتزنر / آلمان
ورود / ثبت نام